De peuteropvang

 

Op de peuteropvang proberen wij de kinderen op een zo prettig mogelijke wijze met elkaar te laten spelen. Ze worden daarbij ondersteund en begeleid door de pedagogisch medewerksters, waarbij het sociale contact de hoogste prioriteit heeft. Op de peuteropvang leren kinderen veel van elkaar, dit kunnen zowel positieve maar ook negatieve dingen zijn. Dit is allemaal onderdeel van de ontwikkeling die een kind doormaakt op een peuteropvang.

Onze peutergroep bestaat uit maximaal 16 peuters, 2 pedagogisch medewerksters en een vrijwilligster. Daarnaast wordt er gebruik gemaakt van invalkrachten. Zowel de pedagogisch medewerksters als invalkrachten zijn gediplomeerd.

Jouw kind kan de peutergroep bezoeken vanaf 2 jaar tot 4 jaar. Het heeft onze voorkeur om uw peuter 2 dagdelen te plaatsen in verband met het wennen op de groep. Er wordt gewerkt met een verticale groep, d.w.z. dat kinderen van verschillende leeftijden in dezelfde groep bij elkaar zitten.

Het is mogelijk dat jij en jouw kind kennis komen maken bij de peutergroep. Je kunt hiervoor een afspraak maken met de pedagogisch medewerk(st)ers, nadat je bericht hebt gekregen dat jouw kind kan starten op de peuteropvang. Je ontvangt dan tevens het informatieboekje van de peutergroep.


cirkel img2

 

deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl