De basisschool

De basisschool is een kleine, veilige en gezellige dorpsschool. De school telt dit schooljaar ongeveer 120 leerlingen, verdeeld over 6 (combinatie) groepen. Ze worden begeleid door een enthousiast team van 10 leerkrachten. Mede dankzij een hoge ouderbetrokkenheid lukt het ons ieder jaar om vele leuke, leerzame activiteiten te organiseren.

Kinderen ontwikkelen zich op school naar hun mogelijkheden en talenten. Wij realiseren dit door per kind te bekijken wat het daarvoor nodig heeft en ons onderwijs er op af te stemmen. Naast de cognitieve, motorische en creatieve ontwikkeling, hechten wij veel belang aan de sociaal-emotionele ontwikkeling. Samen leren vinden wij belangrijk. Coöperatieve werkvormen worden daarom in iedere groep toegepast. Onze leerlingen worden voorbereid op het middelbaar onderwijs en op een plek in de samenleving. Deze visie ziet u terug in de slogan van het kindcentrum: Samen op weg om wijzer te worden.

Samen met kindpartners van de peuteropvang (voorheen Pinokkio) en kinderopvang/bso (voorheen Oetsie & So) zijn we een kindcentrum. De nauwe samenwerking tussen de beroepskrachten, waarbij gebruik wordt gemaakt van elkaars kennis, kunde en mogelijkheden, zorgt voor een ononderbroken ontwikkeling van de kinderen.  

Via deze website informeren we u over onze school. Zo kunt u in de schoolgids onze uitgebreidere visie op onderwijs lezen en hoe dat er in de dagelijkse praktijk uitziet.
De meest actuele gegevens vindt u op deze site onder laatste nieuws. 

Voor meer informatie kunt u natuurlijk ook bellen (0487-521756) of mailen (dewegwijzer@oeverwal.nl). Wilt u een kijkje nemen op school? U en uw kind zijn van harte
welkom.   

Met vriendelijke groet, Berenike Vossebeld (directeur basisschool).

deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl