De Wegwijzer

De Wegwijzer is een kleine, veilige en gezellige dorpsschool. De school telt dit schooljaar ongeveer 120 leerlingen, verdeeld over 6 (combinatie) groepen. Ze worden begeleid door een enthousiast team van 10 leerkrachten. Mede dankzij een hoge ouderbetrokkenheid lukt het ons ieder jaar om vele leuke, leerzame activiteiten te organiseren.

Kinderen ontwikkelen zich op De Wegwijzer naar hun mogelijkheden en talenten. Wij realiseren dit door per kind te bekijken wat het daarvoor nodig heeft en ons onderwijs er op af te stemmen. Naast de cognitieve, motorische en creatieve ontwikkeling, hechten wij veel belang aan de sociaal-emotionele ontwikkeling. Samen leren vinden wij belangrijk. Coöperatieve werkvormen worden daarom in iedere groep toegepast. Onze leerlingen worden op De Wegwijzer voorbereid op het middelbaar onderwijs en op een plek in de samenleving. Deze visie ziet u terug in ons logo en de slogan van de school: Samen op weg om wijzer te worden.

Samen met kindpartners Pinokkio (www.peuteropvangbeuningen.nl) en Oetsie & So (www.oetsiekoetsie.nl) zijn we op weg om een kindcentrum te worden. De nauwe samenwerking tussen de beroepskrachten, waarbij gebruik wordt gemaakt van elkaars kennis, kunde en mogelijkheden, zorgt voor een ononderbroken ontwikkeling van de kinderen.  

Via deze website willen we u informeren over onze school. Zo kunt u in de schoolgids onze uitgebreidere visie op onderwijs lezen en hoe dat er in de dagelijkse praktijk uitziet.
De meest actuele gegevens vindt u op deze site onder laatste nieuws. 

Voor meer informatie kunt u natuurlijk ook bellen (0487-521756) of mailen (dewegwijzer@oeverwal.nl). Wilt u een kijkje nemen op De Wegwijzer? U en uw kind zijn van harte welkom.   

Met vriendelijke groet, Berenike Vossebeld (directeur).

deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl