Protocollen

Om de organisatie binnen de school zo gestructureerd en geordend mogelijk te laten verlopen, zijn er protocollen opgesteld. Deze zorgen ervoor dat verschillende teamleden zo veel mogelijk op dezelfde manier handelen in bepaalde situaties. Daarmee zorgen we voor continuïteit. U kunt op onderstaande links klikken om de protocollen in te zien.

Anti-pestprotocol
Anti-pestbeleidsplan
Protocol doubleren
Internetprotocol

deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl