Medezeggenschapsraad 

De medezeggenschapsraad is het wettelijk verplichte inspraakorgaan van de school. Onze medezeggenschapsraad bestaat uit twee teamleden (personeelsgeleding) en drie ouders (oudergeleding).

Wat doet de MR?
De medezeggenschapsraad vergadert ongeveer 6 keer per jaar. Bij de vergaderingen van de MR is de directie, Marieke Marcusse, aanwezig. Zij maakt echter officieel geen deel uit van de MR. Naast de MR is er een GMR; deze raad vertegenwoordigt de MR-en van alle scholen binnen Stichting Oeverwal. Binnen de MR wordt de Wegwijzer vertegenwoordigd door een ouder en een leerkracht.

Adviesrecht
De MR heeft het recht om gevraagd en ongevraagd advies uit te brengen. Voorbeelden van onderwerpen waarover geadviseerd mag worden zijn huisvesting (nieuwbouw, verbouwingen, onderhoud), de vakantieregeling en het formatieplan voor het volgende schooljaar.

Instemmingsrecht
Een stap verder gaat het instemmingsrecht. Op onderwerpen waarop dat van toepassing is moet de MR instemmen wil een voorstel goedgekeurd worden. Zonder instemming van de MR mag een voorstel of besluit niet worden uitgevoerd. Voorbeelden van onderwerpen waarbij het management instemming van de MR nodig heeft zijn: fusie van scholen, klachtenregeling, schoolgids, schoolplan en de arbeidsomstandigheden.

Input
Onderwerpen die tijdens de vergaderingen behandeld worden zijn afhankelijk van lopende zaken op school (formatie, schoolplan), lopende zaken binnen Oeverwal (bezuinigingen, personeelsbeleid) en vragen vanuit ouders. 
Als ouders een onderwerp in willen brengen kunnen zij dit via de mail aan de MR laten weten Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Ook kan telefonisch contact worden gezocht met de voorzitter van de MR.

Samenstelling
Oudergeleding: Peter Lam (voorzitter), Getty Huisman en Babette Aalbers.

Personeelsgeleding: Monique Peters en Maaike Schook.

MR Reglement 2015
MR reglement 2015

Notulen en verslagen
Jaarverslag 2014
Notulen januari 2015
Notulen maart 2015
Notulen april 2015
Notulen juni 2015
Notulen september 2015
Notulen november 2015
Notulen januari 2016
Notulen februari 2016
Notulen april 2016
Notulen juni 2016
 
Notulen september 2016
Notulen november 2016
Notulen januari 2017
Notulen 7 juni 2017
Notulen 27 juni 2017