Schoolplan

Het schoolplan is een kwaliteitsdocument waarmee een school aangeeft waar zij staat en wat in een periode van vier jaar op verschillende beleidsterreinen nagestreefd wordt.
Ons schoolplan beschrijft, binnen de kaders van het Strategisch beleidsplan van Stichting Oeverwal, in de eerste plaats onze kwaliteit: onze missie, onze visie en de daaraan gekoppelde doelen.
Het schoolplan functioneert als een verantwoordingsdocument (wat beloven we?) naar de overheid, het bevoegd gezag en de ouders en als een planningsdocument (wat gaan we wanneer verbeteren?) voor de planperiode 2015-2019.
Op basis van ons vierjarige Plan van Aanpak (zie hoofdstuk Jaarplannen 2015-2019) stellen we jaarlijks een uitgewerkt jaarplan op. In een jaarverslag blikken we steeds terug of de gestelde verbeterdoelen gerealiseerd zijn.

 schoolplan

 Inspectierapport

Dit schooljaar (2016-2017) heeft stichting Oeverwal een vierjaarlijks onderzoek gehad van de inspectie van onderwijs. Tijdens dit vierjaarlijkse bezoek werd ook De Wegwijzer bezocht. Dit verificatieonderzoek ging over de standaarden didactisch handelen, kwaliteitszorg en kwaliteitscultuur. De eerste standaard kreeg een voldoende als beoordeling; de laatste twee standaarden werden beoordeeld met een goed. Via onderstaande link kunt u het verslag van het vierjaarlijkse onderzoek lezen.

Inspectierapport 2017