Brieven  


Ongeveer een keer per maand verschijnt onze nieuwsbrief. Alle ouders ontvangen deze per mail. Daarnaast kunt u de nieuwsbrieven hieronder downloaden. Onder 'overige brieven' vindt u brieven met algemenere informatie terug.

Nieuwsbrieven 2015-2016   Nieuwsbrieven 2016-2017
nieuwsbrief 1
nieuwsbrief 2
nieuwsbrief 3
nieuwsbrief 4
nieuwsbrief 5
nieuwsbrief 6
nieuwsbrief 7
nieuwsbrief 8
nieuwsbrief 9

 

    
nieuwsbrief 1
nieuwsbrief 2a
nieuwsbrief 2b
nieuwsbrief 3
nieuwsbrief 4
nieuwsbrief 6
nieuwsbrief 7
nieuwsbrief 8
nieuwsbrief 9
 

 


Overige brieven
verschil Cito-toetsen en methodetoetsen
informatie n.a.v. oudervragenlijst
huiswerk en oefensites